АбітурієнтуЗапрошення1


Запрошення2


Кафедра ЕКОНОМІКИ та ПІДПРИЄМНИЦТВА
запрошує Вас на навчання у 2019 році
за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями
та спеціальностями (IV рівень акредитації):

Бакалавр

Спеціальність: 051 Економіка
Спеціалізація “Економіка підприємства”
Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Спеціалізація “Економіка та організація бізнесу”


Магістр

Спеціальність: 051 Економіка
Спеціалізація “Економіка підприємства”
Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Спеціалізація “Економіка та організація бізнесу”

Спеціалізація “Інформаційне забезпечення підприємницької діяльності”

Ви станете спеціалістом з економіки підприємства,
підготовленим для роботи на підприємствах різних галузей економіки
за такими видами економічної діяльності (по КВЕД):

 • Оброблювальна промисловість
 • Організація у сфері економіки
 • Будівництво
 • Оптова торгівля і посередництво в торгівлі
 • Готелі та ресторани
 • Транспорт
 • Туристичні агентства та бюро подорожей
 • Допоміжна діяльність у сфері фінансів та страхування
 • Державне управління в економічній та суспільній галузі
 • Фінансове посередництво
 • Діяльність у сфері відпочинку та розваг, культури і спорту

а також працювати

 • В корпораціях,
 • Фірмах незалежно від форм власності (державних, колективних, приватних),
 • В державних адміністраціях, митних структурах,
 • Спілках споживчих товариств,
 • Маркетингових фірмах,
 • На товарних біржах


Професійна діяльність спеціаліста з економіки підприємства
на первинних посадах полягає у виконанні функцій:

планування, організація, контроль, координація, дослідження, освіта.

Спеціаліст з економіки підприємства
підготовлений виконувати такі професійні роботи:

1. Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)

Керівники підприємств, установ та організацій (Директор (начальник, інший керівник))
Керівники підприємств, установ та організацій (Директор (начальник) філіалу, Голова наглядової ради)
Керівники виробничих та інших основних підрозділів (Начальник цеху, Головний консультант, Завідувач лабораторії)
Керівники функціональних підрозділів (Головний економіст, Директор з економіки, Начальник лабораторії НОП та управління виробництвом, Директор комерційний)
Керівники малих підприємств без апарату управління (Директор малої фірми)
Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів (Менеджер (управитель) з логістики)
Менеджери (управителі) у допоміжній діяльності зі страхування та фінансів (Менеджер (управитель) по зовнішньоекономічних питаннях)

2. Професіонали

Професіонали в галузі обчислень, комп’ютеризації (Аналітик комп’ютерного банку даних)
Викладачі університетів та вищих навчальних закладів (Викладач вищого навчального закладу, асистент)
Професіонали в галузі економіки, соціології, археографії, археології, географії, кримінології та палеології (Економіст)
Економісти (Економіст з договірних та претензійних робіт, Економіст з планування, Економічний радник, Член наглядової ради, Член правління акціонерного товариства)

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ для вступу на здобуття ступеня “БАКАЛАВР”
на основі повної загальної середньої освіти:

• паспорт, ідентифікаційний код;
• атестат про повну загальну середню освіту;
• додаток до атестату про повну загальну середню освіту;
• сертифікат ЗНО;
• 4 кольорових фото 3х4;
• для юнаків приписне свідоцтво.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ для вступу на здобуття ступеня “БАКАЛАВР”
на скорочений термін навчання
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “Молодший спеціаліст”:

• паспорт, ідентифікаційний код;
• диплом молодшого спеціаліста;
• додаток до диплому молодшого спеціаліста;
• 4 кольорових фото 3х4;
• для юнаків приписне свідоцтво.

Конкурсні предмети: 100 балів

• Українська мова і література;
• Математика;
• Історія України або Іноземна мова

Чекаємо Вас у приймальній комісії Центральноукраїнського національного технічного університету!

Кафедра економіки та підприємництва (ауд. 464, 451)
Центральноукраїнський національний технічний університет
пр. Університетський 8, м. Кропивницький, УКРАЇНА
Тел.: (0522) 390-463
E-mail: eov@kntu.kr.ua

© 2019 KNTU