Аспіранту, докторанту кафедри

Сайт ЦНТУ. Аспірантура
Графік навчального процесу
Навчальні плани та силабуси обов’язкових дисциплін
Освітньо-наукові програми
Моніторинг освітньо-наукових програм
Каталог вибіркових дисциплін
Міжнародна діяльність

18.11.2020 р.

ВІТАЄМО з першою акредитацією за новими вимогами освітньо-наукового рівня PhD (доктор філософії)
Вперше в Центральноукраїнському національному технічному університеті проведено акредитацію освітньої програми «Економіка» спеціальності 051 «Економіка» за третім освітньо-науковим рівнем вищої освіти доктора філософії. Акредитацію здійснювала група експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Дана освітня програма, що забезпечує підготовку кадрів для двох економічних факультетів ЦНТУ, стала першою програмою у Кіровоградській області, яка отримала позитивне рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти щодо акредитації за третім освітньо-науковим рівнем вищої освіти, а також першою програмою в ЦНТУ, що пройшла акредитацію за рівнем доктора філософії.

Гарантом освітньої програми «Економіка» спеціальності 051 «Економіка» в Центральноукраїнському національному технічному університеті виступає завідувач кафедри економіки та підприємництва ЦНТУ, доктор економічних наук, професор Марина Семикіна.

Протягом процедури акредитації університет отримав важливі цінні рекомендації щодо удосконалення освітньої програми доктора філософії «Економіка». Позитивний результат акредитації освітньої програми «став можливим завдяки злагодженій роботі академічного персоналу економічних факультетів та всіх підрозділів ЦНТУ.

За інформацією методично-організаційного відділу ЦНТУ


Аспіранту, докторанту кафедри
Умови вступу
Освітня програма
Аспіранти та докторанти
Науково-дослідна робота викладачів,
студентів, аспірантів, докторантів

Впровадження наукових досягнень

© 2021 KNTU