Склад кафедри

Семикіна Марина Валентинівна
Завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор

СемикінаМВ

У 1985 р. закінчила Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченка.
Працювала економістом підприємства, викладачем технікуму, на громадській роботі, інспектором управління кадрів та соціальних питань Міністерства зовнішньоекономічних зв’язків і торгівлі України, у комерційному банку.
У 1996 р. закінчила аспірантуру КІСМу і захистила кандидатську дисертацію.
Працюючи в ЦНТУ (КНТУ) з 1994 р., пройшла сходинки асистента, старшого викладача, доцента, професора.
У 2005 р. після успішного завершення докторантури Інституту економіки НАН України захистила докторську дисертацію, в цьому ж році присвоєно вчене звання професора.
У 2005-2007 pp. – декан факультету економіки та менеджменту КНТУ, з 2008 р. – завідувач кафедри економіки та організації виробництва (нині це кафедра економіки та підприємництва ЦНТУ).
Член спеціалізованих вчених рад ЦНТУ і ХНУ, заступник голови спеціалізованої вченої ради ЦНТУ.
Підготувала 20 кандидатів економічних наук.
Сфера наукових інтересів: економіка, мотивація праці, трудовий потенціал, інтелектуальний потенціал, соціально-трудові відносини, соціальна відповідальність бізнесу, конкурентоспроможність у сфері праці, ефективна зайнятість, інноваційний розвиток, людський капітал.
Навчальні дисципліни: економіка праці та соціально-трудові відносини, економіка та організація торгівельних підприємств, інтелектуальний бізнес, соціальна відповідальність, технології мотиваційного менеджменту, сучасна теорія соціально-трудових відносин.
За здобутки у науковій діяльності відмічена Почесними грамотами МОН України, Кіровоградської обласної ради, Федерації профспілок Кіровоградської області, нагороджена Знаком «За наукові досягнення» (2007 р.), Знаком «Відмінник освіти України» (2011 р.). Автор понад 300 публікацій, зокрема 26 монографій, 11 навчальних посібників.

Детальніше...


Журило Ірина Валентинівна
Кандидат економічних наук, доцент

ЖурилоІВ

Закінчила Харківський інженерно-економічний інститут (1987 р.).
Працювала економістом на підприємствах машинобудівної галузі.
З 1991 року працює в КНТУ на посадах асистента, викладача, доцента кафедри економіки та підприємництва.
У 2005-2007 pp. – заступник декана факультету економіки та менеджменту КНТУ.
Сьогодні Ірина Валентинівна активно працює у складі методичної комісії кафедри.
Сфера наукових інтересів:
стратегічне управління,
підвищення конкурентоспроможності підприємств, ціноутворення.
Дисципліни:
економіка підприємства, проектний аналіз, організація та планування виробництва,
ціноутворення, логістика, стратегія підприємства
Автор понад 60 наукових та навчально-методичних праць.


Детальніше...


Харченко Ігор Валерійович
Кандидат економічних наук, доцент

ХарченкоІВУ 1981 році закінчив Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування.
З 1984-го по 1991-й рік – асистент кафедри економіки та організації виробництва, зараз –доцент кафедри економіки та підприємництва.
Організатор наукових конференцій кафедри та студентських олімпіад.
Сфера наукових інтересів:
передові методи організації виробництва, стратегія управління підприємством.
Дисципліни:
стратегія підприємства, стратегічне управління підприємством, економіка будівництва,
організація, планування та управління виробництва, основи виробничих відносин,
планування та управління, економіка підприємства, прогресивні методи
організації виробництва, економічне управління підприємством
Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць, зокрема, одного навчального посібника.


Детальніше...


Сисоліна Наталія Петрівна
Кандидат економічних наук, доцент

СисолінаНП

У 1989 році закінчила Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування
за спеціальністю “Сільськогосподарські машини”, у 1996 році – за спеціальністю “Облік і аудит”.
З 1989 по 1994 pp. працювала в Кіровоградському проектно-конструкторському інституті.
В КНТУ та на кафедрі працює з 1994 р. (на посадах асистента, старшого викладача, з 2004 р. – доцент кафедри).
Дисертацію кандидат а економічних наук захистила в 2003 р. у спеціалізованій вченій раді
Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України.
Сфера наукових інтересів: мотивація ефективної праці персоналу,
дослідження економічної ефективності нової техніки, механізми розвитку інноваційної діяльності підприємства.
Дисципліни: планування і контроль на підприємстві; потенціал і розвиток персоналу;
управління потенціалом підприємства; економіка та організація діяльності об’єднань підприємств;
інформаційне забезпечення підприємницької діяльності; менеджмент персоналу;
паблік рілейшнз, економіка та організація с/г виробництва; управління підприємством
Автор понад 80 наукових праць та 1 авторського свідоцтва.


Детальніше...


Запірченко Людмила Дмитрівна
Кандидат економічних наук, доцент

ЗапірченкоЛД

Закінчила у 1995 р. Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування
за спеціальністю “Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності”,
освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст.
З 2008 року по теперішній час – доцент кафедри економіки та підприємництва
(працювала на посадах асистента, старшого викладача).
Сфера наукових інтересів:
економіка аграрного виробництва, інноваційна діяльність підприємств
Дисципліни:
економічна діагностика; економіка та організація торгівельного підприємства;
організація і планування сільськогосподарського виробництва; економіка, підприємництво, менеджмент;
економіка та організація агропромислових формувань; оцінка діяльності підприємств та його підрозділів
Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць, зокрема, одного навчально-методичного посібника.


Детальніше...


Бугаєва Марія Вікторівна
Кандидат економічних наук, доцент

БугаєваМВ

Закінчила Кіровоградський національний технічний університет у 2008 р. за спеціальністю “Міжнародна економіка”. Отримала диплом магістра.
З 2008 по 2011 рр. навчалась в аспірантурі за спеціальністю 08.00.07 “Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика”.
У 2008-2009 рр. – асистент кафедри економічної теорії та права КНТУ
З 2012 р. – кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.05 “Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка”. Тема дисертаційного дослідження “Розвиток механізму трудоресурсного забезпечення регіону”
З 2010 р. – викладач кафедри економіки та підприємництва (працювала асистентом, старшим викладачем, в теперішній час – доцент)
Сфера наукових інтересів: інноваційний розвиток підприємства, розвиток трудового потенціалу регіону
Дисципліни: університетська освіта, підприємництво та бізнес культура, ведення ділових бесід та переговорів, самоменеджмент, економіка та організація інноваційної діяльності, комерційна діяльність, інноваційний розвиток підприємства, глобальна економіка, економіка праці та соціально-трудові відносни

Детальніше...


Нісфоян Сергій Сергійович
Кандидат економічних наук, доцент

НісфоянСС

У 2001 р. закінчив Кіровоградський національний технічний університет за спеціальністю “Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання” і отримав кваліфікацію інженера-механіка, (диплом з відзнакою), освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр.
У 2011 р. закінчив Кіровоградський національний технічний університет та отримав другу вищу освіту за спеціальністю “Економіка підприємства”
У 2014 р. захистив дисертацію у спеціалізованій вченій раді Харківського національного економічного університету імені С. Кузнеця за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
З 2002 року по теперішній час – викладач, доцент кафедри економіки та підприємництва.
Сфера наукових інтересів: управління витратами підприємства та організація виробництва.
Дисципліни: організація виробництва, управління витратами, економіка будівництва, основи виробничих відносин, планування та управління, економіка підприємства, організація, планування та управління підприємством, економіка і організація автомобільного господарства, управління витратами

Детальніше...


Резніченко Ольга Олександрівна
Викладач

РезніченкоОО


У 1983 р. закінчила Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування
за спеціальністю “Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструмент”.
Працювала асистентом кафедри нарисної геометрії та інженерної графіки.
У 2001 р. отримала другу вищу освіту за спеціальністю “Облік і аудит”.
З 1998 р. – викладач кафедри економіки та організації виробництва.
З 2002 р. є лідером профспілкової організації кафедри.
Сфера наукових інтересів:
професійний та соціальний розвиток персоналу, управління людськими ресурсами та трудовим потенціалом.
Дисципліни:
економіка підприємства, внутрішній економічний механізм підприємства,
контролінг, економіка та організація сільськогосподарського виробництва.
Автор понад 40 наукових праць з питань економіки підприємства.


Детальніше...


Савеленко Григорій Володимирович
Кандидат технічних наук, доцент

СавеленкоГВ

У 2001 р. закінчив Кіровоградський національний технічний університет за спеціальністю «Енергетика сільського господарства» і здобув кваліфікацію магістра з енергетики сільськогосподарського виробництва (диплом з відзнакою), освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр.
У 2011 р. отримав другу вищу освіту за спеціальністю «Економіка підприємства».
У 2018 р. захистив дисертацію у спеціалізованій вченій раді Центральноукраїнському національному технічному університеті за спеціальністю 05.13.07 – Автоматизація процесів курування (здобув науковий ступінь кандидата технічних наук).
З 2002 р. працював асистентом, викладачем, на даний час - доцентом кафедри економіки та підприємництва.
Наукові інтереси: автоматизація планово-економічних розрахунків на підприємстві, електронна комерція, економіка підприємства, автоматизація процесів керування.
Дисципліни: економіка та організація виробництва, пакети прикладних програм, автоматизація планово-економічних розрахунків, організація, планування та управління; державне регулювання економіки, електронна комерція, біржова торгівля.
Автор понад 60 наукових та навчально-методичних праць, зокрема, чотирьох навчально-методичних посібників та 1 патенту на винахід.

Детальніше...


Чумаченко Ольга Сергіївна
Кандидат технічних наук, доцент

ЧумаченкоОС

Закінчила Кіровоградський національний технічний університет за спеціальністю “Обладнання для обробки металів тиском”, освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр. Навчалась в аспірантурі, працювала асистентом кафедри обробки металів тиском та ливарного виробництва.
Друга вища освіта за спеціальністю “Економіка підприємства”
Кандидат технічних наук з 2002 р. за спеціальністю 05.03.07 – процеси фізико-технічної обробки. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді НТУУ “Київський політехнічний інститут”
З 2002 року по теперішній час – викладач кафедри економіки та підприємництва (працювала на посадах асистента, старшого викладача, на даний час – доцент кафедри).
Сфера наукових інтересів: економіка та передові методи організації виробництва, нові енергозберігаючі технології обробки металів, електроерозійна обробка
Дисципліни: управління проектами, моделювання в управлінні соціально-економічними системами, обгрунтування господарських рішень, інформаційні системи і технології на підприємстві, організація виробництва, економіка підприємства
Автор понад 60 наукових та навчально-методичних праць.

Детальніше...


Онищук Олена Вікторівна
Спеціаліст першої категорії

ОнищукОВУ 2008 р. закінчила Кіровоградський національний технічний університет за спеціальністю “Системи управління і автоматики” і отримала кваліфікацію інженера системотехніка, (диплом з відзнакою).
На кафедрі економіки та підприємництва працює з 2016 р.
Має публікації у збірнику наукових праць кафедри.
Яворська Тетяна Аркадіївна
Старший лаборант

ЯворськаТА
На кафедрі працює з 1996-го року. У 2001 р. здобула вищу освіту за спеціальністю “Облік і аудит”.
На кафедрі поєднує організаційно-технічну роботу з викладацькою.
Багато зусиль прикладає для вдосконалення організації навчального процесу та методичного забезпечення діяльності кафедри.
Наукові інтереси: вдосконалення планування розвитку підприємств.
Автор 5 наукових праць та однієї методичної розробки.

© 2022 KNTU