Освітня наукова програма аспірантури

Навчальні плани та силабуси обов’язкових дисциплін
Освітньо-наукові програми
Моніторинг освітньо-наукових програм
Каталог вибіркових дисциплін

Тематика наукових досліджень освітньої наукової програми (ОНП) перебуває у нерозривному зв’язку із основними напрямами фундаментальних наукових досліджень з найбільш важливих проблем розвитку соціально-економічного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України та сталого розвитку суспільства і держави, мають державну реєстрацію, наприклад з ініциативними темами кафедри економіки та підприємництва:
«Удосконалення мотиваційного механізму підвищення продуктивності праці в умовах інноваційного розвитку», № 0114U007217, д.е.н., проф. Семикіна М. В.;
«Освітньо-професійні чинники зростання соціального капіталу», № 0114U003730, д.е.н., проф. Семикіна М. В.;
«Регулювання соціально-трудових відносин засобами мотиваційного менеджменту», № 0118U003748, д.е.н., проф. Семикіна М. В.;
«Мотиваційні засади економічного зростання та інноваційного розвитку підприємств», № 0118U007168, д.е.н., проф. Семикіна М. В.;
«Розвиток соціально-трудового потенціалу регіону в умовах євроінтеграції» № 0118U007169, д.е.н., проф. Семикіна М. В.;
«Мотивація трудової міграції населення України і тенденції міграційного руху» № 0119U000539, д.е.н., проф. Семикіна М. В.;
«Мотивація трудової міграції населення України і тенденції міграційного руху», №0119U000539, д.е.н., проф. Семикіна М. В.;
«Мотиваційні засади економічного зростання та інноваційного розвитку підприємств», №0118U007168, д.е.н., проф. Семикіна М. В.;
«Розвиток соціально-трудового потенціалу регіону в умовах євроінтеграції», №0118U007169, д.е.н., проф. Семикіна М. В.


© 2020 KNTU