Освітня програма магістрів 051 Економіка

Освітні програми другого рівня освіти
Економіка підприємства 051 Магістри
© 2020 KNTU