Освітня програма бакалаврів 051 Економіка

Освітні програми першого рівня освіти
Економіка 051 Бакалаври
© 2020 KNTU