Освітня програма магістрів 076 Підприємництво

Освітні програми другого рівня освіти
Економіка та організація бізнесу 076 Магістри
© 2020 KNTU