Освітня програма бакалаврів 076 Підприємництво

Освітні програми першого рівня освіти
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 076 Бакалаври
© 2020 KNTU