Умови вступу до аспірантури

Сайт ЦНТУ. Аспірантура
Правила пройому до аспірантури
Перелік спеціальностей
Вартість навчання підготовки здобувачів вищої освіти за третім освітньо-науковим рівнем «Доктор філософії» у 2020-2021 н.р.
Договір про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за очною (денною) формою навчання в аспірантурі Центральноукраїнського національного технічного університету за державним замовленням
© 2020 KNTU