051 Економіка

Економіка підприємства

Головна > Економіка підприємства

Визначення економіста: він експерт, який завтра зможе пояснити, чому те, що він передбачив вчора, не відбулося сьогодні

Лоуренс Дж. Пітер

Економіка – це наука яка вивчає взаємодію людей у процесі пошуку ефективних шляхів виробництва матеріальних благ і послуг в умовах обмежених ресурсів з метою задоволення потреб.

Економічні задачі дуже складні і не мають легких та однозначних розв’язків. Економіст може і повинен вирішити для суб’єкта господарювання дві проблеми:оцінити, як працює економіка суб’єкта підприємницької діяльності;визначити, як може і як саме мала б працювати економіка підприємства.

  • На цій кафедрі працює дружній колектив досвідчених викладачів-економістів, які зацікавлені допомогти студентам отримати якісну економічну освіту
  • У студентів з’являються широкі можливості поєднання цікавого студентського життя, різних форм і методів навчання і першого досвіду роботи економістом під час практики
  • Організаційна культура на вищому рівні. Взаємостосунки між викладачами та студентами ґрунтуються на довірі, повазі та співдружності
  • Сучасна наукова база, цікава та поглиблена навчальна програма. Використання новітніх технологій, семінарів та курсів. Залучення студентів до наукових конференцій, тренінгів, презентацій та проектів
  • Якісні економічні знання стають запорукою отримання гарної роботи з перспективами кар’єрного росту і зростання доходу
  • 3 роки 10 місяців – денна та заочна форма: на основі повної загальної середньої освіти
  • 2 роки 10 місяців – денна та заочна форма (скорочений термін): на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста/освітнього ступеня молодшого бакалавра (для випускників технікумів і коледжів)
  • 1 рік 4 місяці – денна і заочна форми (освітній ступінь «Магістр»): на основі освітнього ступеня «Бакалавр» або «Магістр» з будь-якої спеціальності
  • навчання за рахунок коштів державного бюджету та коштів фізичних і юридичних осіб (контракт)

Чому саме ми?

Економіка – це наука, яка є основою життя кожної людини і міцно закріпилася в кожну сферу життєдіяльності людства. Обираючи спеціальність 051 «Економіка», Ви зможете навчитися проводити планування та розрахунки фінансів, аналізувати роботу організацій та підприємств, контролювати витрати коштів та досліджувати економічні процеси.

Здобувши професію економіста, Ви матимете навички аналітичного мислення, високий потенціал для отримання високої заробітної плати, кар’єрного зросту і застосувати комп’ютерно-інформаційні системи у сфері економіки.

Силабуси та освітньо-професійні програми для здобувачів вищої освіти