241

Готельно-ресторанна справа

Головна > Готельно-ресторанна справа

Долі націй знаходяться в залежності від того, як вони харчуються

Жан Антельм Брилья-Саварен

У сучасних умовах сфера гостинності – це велика галузь української економіки, що динамічно розвивається, стає все більш інноваційною та високотехнологічною і потребує добре освічених, комунікабельних, професійно підготовлених фахівців.

Сьогодні індустрія гостинності – це сфера економіки зі швидкими темпами зростання, одна з головних складових сфери послуг. Ця галузь є актуальним і престижним напрямом розвитку світової економіки. У всьому світі готельно-ресторанна діяльність є однією із найбільш прибуткових напрямів розвитку національної економіки.

Готельно-ресторанна сфера є провідним напрямом економічного і соціального розвитку України. Готельно-ресторанний бізнес досить популярний та затребуваний, а тому вимагає поліпшення якості обслуговування на високому рівні і різноманітності для залучення більшої кількості клієнтів.

Звертаємо увагу, що навчання відбувається безпосередньо на практиці: щотижня студенти мають змогу відточувати свої практичні навички, набуваючи фахового досвіду в рестораних і готельних закладах.

  • Підготовка майбутніх фахівців передбачає оволодіння професійними знаннями з економіки, технології та організації готельного та ресторанного господарства, інформаційних технологій в готельно-ресторанній справі, опанування іноземних мов та інших дисциплін
  • Упродовж усього навчального процесу здійснюється ефективне поєднання теорії і практики
  • Основний акцент при навчанні робиться на практичних аспектах готельно-ресторанного бізнесу (на реальних прикладах діючих закладів м. Кропивницького та області)
  • Заняття ведуть професіонали-практики, фахівці з ресторанного консалтингу, готельного бізнесу та туризму. Реалізовано сучасний підхід до навчального процесу
  • 3 роки 10 місяців – денна та заочна форма: на основі повної загальної середньої освіти
  • 2 роки 10 місяців – денна та заочна форма (скорочений термін): на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста/освітнього ступеня молодшого бакалавра (для випускників технікумів і коледжів)
  • навчання за рахунок коштів державного бюджету та коштів фізичних і юридичних осіб (контракт)

Чому саме ми?

Значною перевагою отримання знань зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» є можливість отримання навичок для розвитку готельного та ресторанного бізнесу. Набути вмінь у сфері обслуговування, наданні послуг, кулінарному мистецтву, економіці та організації різних заходів, а найголовніше – стати професіоналом у сфері даній індустрії

Силабуси та освітньо-професійна програма для здобувачів вищої освіти