Актуальні проблеми економіки та підприємництва в умовах викликів і загроз

Головна > Новини > Актуальні проблеми економіки та підприємництва в умовах викликів і загроз

20 квітня 2023 р. кафедра економіки підприємства, з метою пошуку шляхів вирішення сучасних проблем і зміцнення наукової співпраці між вищими навчальними закладами, науковими державними установами та підприємствами України, провела Всеукраїнську науково-практичну конференцію за темою «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ВИКЛИКІВ І ЗАГРОЗ»

Згідно з регламентом відбулися пленарне засідання та засідання тематичних секцій

На пленарному засіданні з вступним вітальним словом виступили: проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків, д.е.н., професор Левченко О. М., декан економічного факультету, д.е.н., професор Шалімова Н. С., зав. кафедри економіки та підприємництва, д.е.н., професор Зайченко В. В. (Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький)

Були заслухані цікаві змістовні доповіді учасників конференції, велися наукові дискусії. Важливо відзначити виступи д.е.н., професора Васильціва Т. Г., (ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України, м. Львів), д.е.н., професора Семикіної М. В., к.геогр.н., доцента Рутинського М. Й., асистента кафедри економіки та підприємництва Немненко А. В., здобувача вищої освіти третього рівня (доктор філософії) Куликова Г. О., та здобувача вищої освіти першого (бакалаврського) рівня Краснікової-Колосової С. В. (Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький)

За результатами конференції буде виданий збірник тез