076 Підприємництво і торгівля

Економіка та організація бізнесу

Головна > Економіка та організація бізнесу

Великий дохід – це економіка. Оренда безпечніша за економіку: економіка є дочкою порядку у старанності. Не відчуття жадібності до багатства – це багатство; відсутність звички витрачати кошти – це дохід

Марко Туліо Цицерон

Підприємництво – діяльність, яка направлена на досягнення наміченого результату шляхом найкращого використання капіталу і ресурсів економічно відокремленими суб’єктами ринкового господарства.

Підприємницька діяльність направлена на досягнення комерційного успіху, одержання прибутку ,або підприємницького доходу.

 • Керівниками структурних підрозділів підприємства (установи, організації), фінансових, економічних та адміністративних підрозділів підприємств, виробничих підрозділів в оптовій та роздрібній торгівлі, відділу асортименту та якості товарів на підприємствах торгівлі
 • Директорами (керівниками) малого підприємства (за видами економічної діяльності)
 • Посадовими особами громадської організації із захисту прав споживачів
 • Фахівцями-керівниками виробничих підрозділів у складському (логістичному) господарстві
 • Керівниками виробничих підрозділів у комерційному та побутовому обслуговуванні
 • Технічними та торговельними представниками
 • Фахівцями з біржової торгівлі
 • Менеджерами з питань комерційної діяльності та управління
 • Консультантами з ефективності підприємництва
 • Фахівцями-аналітиками з дослідження товарного ринку, з методів розширення ринків збуту
 • 3 роки 10 місяців – денна та заочна форма: на основі повної загальної середньої освіти
 • 2 роки 10 місяців – денна та заочна форма (скорочений термін): на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста/освітнього ступеня молодшого бакалавра (для випускників технікумів і коледжів)
 • 1 рік 4 місяці – денна і заочна форми (освітній ступінь «Магістр»): на основі освітнього ступеня «Бакалавр» або «Магістр» з будь-якої спеціальності
 • навчання за рахунок коштів державного бюджету та коштів фізичних і юридичних осіб (контракт)

Чому саме ми?

Отримання знань з спеціальність 076 «Підприємництво і торгівля» забезпечує розвиток у сфері бізнесу, розвитку підприємства. Дана кваліфікація дає змогу стати чудовим фахівцем, який зможе отримувати високу та гідну заробітну плату, навички організації та управління бізнесом, комерційної та торгівельної діяльності

Силабуси та освітньо-професійні програми для здобувачів вищої освіти