Головна > Співробітники > Семикіна Марина Валентинівна
м. Кропивницький, пр. Університетський 8, ауд. 457

Семикіна Марина Валентинівна

доктор економічних наук, професор

Працювала економістом підприємства, викладачем технікуму, на громадській роботі, інспектором управління кадрів та соціальних питань Міністерства зовнішньоекономічних зв’язків і торгівлі України, у комерційному банку, вищих навчальних закладах

З 1994 року – науково-педагогічний працівник ЦНТУ (КІСМ, КНТУ). Закінчила аспірантуру, докторантуру. Працювала на посадах асистента, старшого викладача, доцента, професора, декана факультету економіки та менеджменту (2005-2007 pp.), завідувача кафедри економіки та підприємництва (2008-2021 рр.)

З 2021 р. по теперішній час – професор кафедри економіки та підприємництва

Є членом спеціалізованих вчених рад ЦНТУ і ХНУ, заступником голови спеціалізованої вченої ради ЦНТУ, членом редакційної колегії наукових видань «Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки», «Вісник Хмельницького національного університету»)

Підготувала 20 кандидатів економічних наук

Відмічена нагородами Міністерства освіти і науки України: знаки «За наукові досягнення», «Відмінник освіти України»

29 років науково-педагогічного стажу

Сфера наукових інтересів: економіка, мотивація праці, трудовий потенціал, людський капітал, соціально-трудові відносини, трудова міграція, соціальна відповідальність, конкурентоспроможність, інноваційний розвиток

Дисципліни: економіка підприємства та соціально-трудові відносини, економіка праці і соціально-трудові відносини, інтелектуальний бізнес, соціальна відповідальність, комплексний тренінг з економіки підприємства, комплексний тренінг з підприємницької діяльності, сучасна теорія соціально-трудових відносин, професійний розвиток персоналу за умов євроінтеграції

Освіта

  • Київський інститут народного господарства ім. Д. С. Коротченка (спеціальність «Економіка торгівлі», кваліфікація – економіст, 1985 р.)
  • Кандидат економічних наук з 1996 р. за спеціальністю 08.09.03. – Праця, заробітна праця і рівень життя. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Кіровоградського інституту сільгосподарського машинобудування
  • Доктор економічних наук з 2005 р. за спеціальністю 08.09.01 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України

Публікації

Сертифікати