Міжнародне стажування доцента кафедри Рутинського Михайла Йосиповича

Головна > Новини > Міжнародне стажування доцента кафедри Рутинського Михайла Йосиповича

Доцент кафедри економіки та підприємництва Рутинський М. Й. пройшов міжнародне науково-педагогічне стажування «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління» за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа». Тривалість: 6 кредитів (180 год.). Стажування в дистанційному режимі відбулося з 13 лютого по 26 березня 2023 року на базі Baltic Research Institute of Transformation Economic Area Problems, м. Рига, Латвійська Республіка.

За підсумками міжнародного науково-педагогічного стажування доц. Рутинським М. Й. підготовано тези наукової доповіді та видано працю:

Rutynskyi M. The development trend of fine dining restaurants in Ukraine. Innovative educational technologies: European experience and its application in training in economics and management : Proceedings of scientific and pedagogical internship (February 13 – March 26, 2023, Riga, Latvia). Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2023. P. 305-306. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-295-1-101

Збірник наукових праць, опублікованих за результатами міжнародного стажування, розміщено на офіційному сайті видавництва «Baltija Publishing» (м. Рига, Лaтвiя).

За результатами проходження підвищення кваліфікації доцентом Рутинським М. Й. було отримано відповідний сертифікат за номером № С 202303110.