Участь у засіданні докторської вченої ради

Головна > Новини > Участь у засіданні докторської вченої ради

Сьогодні, 15 червня 2023 р., професор нашої кафедри Марина Семикіна взяла участь у засіданні докторської вченої ради Д 70.052.01 Хмельницького національного університету, на якому розглядався захист дисертації Іванова С. М. на тему «Моделювання процесів управління підприємством в інтелектуальних інформаційних системах», поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

Тема дисертаційної роботи є актуальною для підприємств України, які модернізують інформаційні системи та впроваджують інтелектуальні технології в свою діяльність для підвищення економічної ефективності процесів управління засобами інтелектуальних інформаційних систем.

За повідомленням професора М. Семикіної, захист дисертації був блискучий!

Іванову Сергію присуджено науковий ступінь доктора наук.