День науки

Головна > Новини > День науки

16 травня 2024 р. кафедра економіки, підприємництва та готельно-ресторанної справи ЦНТУ, з метою пошуку шляхів вирішення сучасних проблем і зміцнення наукової співпраці між вищими навчальними закладами, науковими державними установами та підприємствами України, провела ІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію за темою «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ВИКЛИКІВ І ЗАГРОЗ».

Згідно із регламентом відбулися пленарне засідання та засідання тематичних секцій. На пленарному засіданні із вступним вітальним словом виступили: проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків, к.т.н., доцент Тихий А. А., декан економічного факультету, д.е.н., професор Шалімова Н. С., зав. кафедри економіки та підприємництва, д.е.н., професор Зайченко В. В. (Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький), д.е.н., проф. кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом Лутай Л. А. (Уманський Державний педагогічний університет ім. Павла Тичини, м. Умань), директор Відокремленого структурного підрозділу «Кропивницький інженерний фаховий коледж Центральноукраїнського національного технічного університету», к.т.н., доцент Сторожук М. В. (ВСП «Кропивницький інженерний фаховий коледж ЦНТУ» м. Кропивницький).

Були заслухані цікаві змістовні доповіді учасників конференції, велися наукові дискусії. Важливо відзначити виступи д.е.н., професора Васильціва Т. Г. (ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України, м. Львів), д.е.н., професора Лупака Р. Л. (Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів), завідувача сектору економічних досліджень та аналізу науково-інноваційного потенціалу, к.е.н., доцента Кернасюка Ю. В. (Інститут сільського господарства Степу НААН, м. Кропивницький), к.геогр.н., доцента Рутинського М. Й., д.е.н., професора Семикіну М. В..

Також змістовно розкрили свої дослідження здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня Краснікова-Колосовоа С. В. та Сергієнко Д. А. (Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький), здобувачі фахової передвищої освіти Бабій В. Б. та Кривохижу В. Ф. (Відокремлений структурний підрозділ «Кропивницький інженерний фаховий коледж Центральноукраїнського національного технічного університету», м. Кропивницький).

За результатами конференції буде виданий збірник тез.

У цей день викладачі та здобувачі кафедри відвідали не лише наукову конференцію, а й взяли участь у національній руханці «Дякуємо ЗСУ» на честь Дня вишиванки. Цікавий захід, де кожен міг одягнути національний символ України – вишиванку і щиро подякувати захисникам за захист держави.