Науково-методичний семінар

Головна > Новини > Науково-методичний семінар

30.05.2023 на кафедрі економіки та підприємництва відбувся науково-методичний семінар на тему: «Використання прогресивних методів викладання економічних дисциплін у ВНЗ».

З доповіддю виступила д.е.н., професор Семикіна М. В., яка порушила питання актуальності, напрямків і способів використання інноваційних комп’ютерних технологій та мультимедійних засобів у навчальному процесі.

Також на семінарі виступила к.е.н., доцент Журило І. В. У своїй доповіді вона розповіла про методи та технології навчання у ВНЗ, їхню сутність і види.

Особливу увагу було приділено лекційній формі, сутність якої має полягати не в односпрямованій діяльності викладача, а у взаємодії зі студентами, забезпеченні їх зустрічної активності. Було проаналізовано основні недоліки та проблеми, пов’язані з методикою підготовки і проведення лекцій викладачами, надано рекомендації щодо їх вирішення. Доповідачка торкнулася питань мотивації здобувачів вищої освіти виявляти інтерес до навчальної дисципліни і зацікавленість в отриманні відповідних знань. Також присутні були ознайомлені з прогресивними методами проведення практичних, семінарських, лабораторних та індивідуальних занять.

В обговоренні взяли участь д.е.н., професор Зайченко В. В., д.е.н., професор Семикіна М. В., к.геогр.н., доцент Рутинський М. Й., які відмітили актуальність порушених доповідачами проблем. Зазначили, що інформація, яка прозвучала у виступах, сприятиме формуванню у викладачів кафедри готовності до ефективного впровадження в освітній процес традиційних та інноваційних методів навчання, мотивації і контролю за навчально-пізнавальною діяльністю здобувачів вищої освіти; спонукатиме до набуття педагогічної творчості, а також досвіду організації професійного самовдосконалення та самовиховання.