Успішний захист дипломної роботи

Головна > Новини > Успішний захист дипломної роботи

30.06.2023 року відбувся захист магістерської роботи здобувача освітнього рівня «магістр» кафедри економіки та підприємництва ЦНТУ Андрія ПАРАМОНОВА. Членами приймальної комісії були викладачі кафедри, а саме: зав. каф., д.е.н., проф. Володимир ЗАЙЧЕНКО, к.е.н., доцент Ірина ЖУРИЛО, д.е.н., проф. Марина СЕМИКІНА, к.е.н., доцент Наталія СИСОЛІНА, к.е.н., доцент Ігор ХАРЧЕНКО. Головою комісії – Володимир ПАНЧЕНКО, д.е.н., проф., зав. каф. математики та методики її навчання Центральноукраїнського державного університету ім. Володимира Винниченка.

Захист дипломної роботи був змістовним та наповненим цікавих дискусій між членами приймальної комісії. Здобувач презентував свою роботу за допомогою презентації, детально описав свої дослідження, методологію, отримані результати та практичну значимість обраної теми.